Verlenging Lifecycle Storagesystemen

Het wil nog al eens voorkomen dat tegen het einde van een product life cycle de mogelijkheden voor vervanging beperkt zijn. Het langer in dienst houden van bestaande systemen is dan wel gewenst maar technisch niet altijd mogelijk. Voor vele relaties zorgt StorageSupport dan voor verlenging van het technisch onderhoud of uitbreiding van niet recente storagesystemen. Op die manier kan de life cycle worden verlengt tot er wel voldoende middelen zijn voor vervanging.

data center datacenter storage