Storage Project Realisatie

Vanuit de focus op centrale schijfoplossingen heeft StorageSupport een ruim netwerk aan kennis en ervaring opgedaan met bredere ICT infrastructuur oplossingen. Hierop is een eigen businessmodel opgezet waarin StorageSupport graag samen met de klant de aanpassingen in de infrastructuur tot uitvoering brengt. In de samenwerking wordt bepaald wie wat doet, waar de verantwoordelijkheden liggen enz. Het vertrekpunt daarin is een optimale samenwerking van alle betrokken partijen voor een optimaal resultaat.

Storage Opslag Project Realisatie