HiveIO Fabric versus bestaande virtualisatie platformen

Het HiveIO Fabric-platform is een volledige vervanging van de traditionele hypervisor-, SDS- en VDI-architectuur uit het verleden. Het optimaliseren van uw platform onder een enkele leverancier brengt niet alleen eenvoud en operationele efficiëntie met zich mee, maar strekt zich ook uit tot aanzienlijke kostenbesparingen door licentiëring door één leverancier, en eenvoudig beheer en system administrator functies.

HiveIo orchestration hypervisor alternative

Grafische voorstelling van HiveIO Fabric virtualisatie architectuur

Grafische voorstelling van virtualisatie architectuur op basis van VMware waarbij additionele software layers zijn geïnstalleerd om dezelfde functionaliteit te bieden als HiveIO Fabric

cdi omgeving orchestration
hiveio remote access broker esxi

HiveIO

HiveIO Fabric Features

Technical Overvieuw